DENEB SYSTEMS s.r.o.

polygrafické stroje

Knihařské stroje

GRAFOPRESS - GPC

Formát: 26×38cm ,  tloušťka : 3 – 40 mm
 
Cena stroje : 25000,- Kč bez DPH