DENEB SYSTEMS s.r.o.

polygrafické stroje

Knihařské stroje

Müller Martiny - 4 automatické snášecí stanice (model 222 ) 1 stanice s ručním nakládáním obálky

Müller Martiny Saddle Sticher - model 221 - 2 šicí hlavy

Müller Martiny trojřez - model 217 Výrobce : Hans Muller AG (Muller - Martiny) max formát : 47 x 30 cm, min formát : 14,8 x 7,5 cm,

Cena: 279000,- Kč bez DPH   

Max formát B4+, vhodné pro výrobu tvrdých desek pro vazbu V8, rok výroby: 1972.

Cena 165 000,- Kč    

Savkové nakládání, 9 stanic, horizontální, B4 formát, možnost snášení složek i listů.

Cena 85 000,-Kč     PRODÁNO  !!!

PRODÁNO  !
Formát: 52×74cm ,  2x paralelní lom , 2xkřížový nožový lom 
 
Cena stroje : 89000,- Kč bez DPH

Cena 28 000,- Kč
Lepička brožur V2 LAMIRER, jednoklašťová, fréza pouze na zdrsnění, šířka max 50 mm, 380 mm max délka hřbetu, výkon 200 brožur/hod.

Cena á 80 000,-Kč

4x paralelní lom, 2x křížový lom, vstupní formát A2. Cena 135 000,- Kč    PRODÁNO  !!!
2x paralelní lom, nakládání ruční ,  vstupní formát A3

Cena 22 000,- Kč

Výrobce Polygraph, formát B2, automatické nakládání, vysekávání cylindrem, max. gramáž 400gr/m2

Cena stroje : 95 000,- Kč  (bez DPH)     PRODÁNO  !!!